Tilbage

Det atlantinske alfabet.

Bog-
stav.

Betydning.

Tal-
værdi.

Hebræiske
alfabet.

A

Gud, guddommelig oprindelse, guddommelig vilje.

1

ALEPH

B

Kærlighed ,guddommelig plan, skabelse, opgave.

2

BETH

C

Adskillelse, Straf adskillelse fra Gud.

 

SAMECH

D

Fødsel, hengivenhed, gave, hensyntagen.

4

JOD

E

Jeget, den person det handler om.

 

TAW

F

Åbenbaring, inspiration, forståelse, indvielse.

 

MEM

G

Ånd, gerning, sind, væsen.

3

SCHIN

H

Åndedræt, Guds åndedræt, liv, tillid.

 

DALETH

I

Lys, ild, bevægelse, kosmisk søn eller datter

10

SAJIN

J

Den åndelige vej,vovemod, at finde vej.

10

KAF

K

Kraft, styrke, ydmyghed, fleksibilitet.

20

CHETH

L

Guds lys, Engel, intuition, oplydning.

30

HE

M

Antagelse af form, målestok, himmelsk retfærdighed.

40

ZADE

N

Sjæl, uendelighed, beståen, frihed.

 

RESCH

O

Barn, glæde, tålmodighed, at turde være barn igen, at udvise åbenhed, at modtage/antage nogen eller noget uden forbehold.

100

TETH

P

Udbredelse, stræben, forståelse, åbning.

 

LAMED

R

Harmoni, styret bevægelse, forståelse.

200

WAW

S

Materie, ensomhed, forblændelse, tid og rum.

300

AJIN

T

Fuldendelse, fortid, fuldbyrdet gerning, fornyelse.

400

NUN

U

Ego, jeget adskilt fra Gud.

100

PEH

W

Viljefrihed, indvilligelse.

 

KOF

.

Fuldkommenheden

 

GIMMEL

 

Copyright 1997- Kraka.net