Mørkets gudinder

Den mørke gudinde findes i alle kulturer og er et aspekt af den ur-gudinde fra hvilken alting opstår og alting vender tilbage til. Hun er gudinde for korsveje, for død og transformation, for transition og fornyelse. Fordi hun indeholder modsætninger inde i sig selv, er hun kraftfuld – afskyelig og smuk på samme tid.


I sin totale pragt indeholder hun den gamle heks i et øjeblik og den smukke unge pige i det næste. Hun er en cyklus, der udtrykker fortiden, nutiden og fremtiden. Hun er den mørke måne der går forud for den skinnende nymåne på nattehimlen. 

Hun fortærer, fordøjer og forvandler på ny.

Vi lever i den mørke gudindes tidsalder. At leve med den mørke gudinde, er at leve med modsætninger, med ekstremer, at leve i en tilstand af spænding over hvornår det der sker inde i en selv, afspejles i omverdenen. 

Hvad den mørke gudinde har gjort, er at vække vores følelse af usårlighed. Hvad hun synes at lære os, er vores behov for at stå ansigt til ansigt med vores skyggeside. Da den mørke gudinde indeholder alle elementer, alle ekstremer og alting ind i mellem, inde i sig selv - indeholder hun både dem der gør ondt ved andre og dem der gøres ondt ved. Hun er en metafor for den uendelige cyklus af skabelse og destruktion, af fødsel og liv, død og genfødsel. Hendes dualitet og mangfoldighed er hendes helhed. 

Hvad kan den mørke gudinde betyde for den moderne kvinde? Den mørke gudindes kraft og styrke har efter årtusinde med patriarkalske religioners overtag ikke været tilladt. Som moderne kvinde må du favne den mørke gudindes ånd, og lære at være totalt tro mod dig selv, og handle fra dit inderste. At favne den mørke gudinde er at ændre din bevidsthed. 

Mange kan være bange for at arbejde med de mørke gudinder fordi de frygter at noget forfærdeligt kan ske, eller at de vil få frigjort energier i dem selv, som de ikke vil være i stand til at rumme. En anden grund til at mange mennesker frygter de mørke gudinder kan være, at de repræsenterer forskellige dele af vores skyggesider, som de fleste af os ikke ønsker at se i øjnene. Det er ikke let for nogen at se på disse skygger i en selv, og dog kan disse arketyper vise os veje til at arbejde os gennem skyggerne, og få noget vi tror er negativt, vendt til noget positivt. 

Det kan dog være en smule skræmmende at gå ind i den mørke gudindes rige i første omgang. Man mærker at ens liv vil ændre sig på et meget dybt niveau. Så sker der et skift, og det føles som om gudinden er en ven og vis vejleder – ikke en frygtsom energi.

tilbage

Copyright © 1997- Kraka.net