Kabbala

Livets Træ, Ets Chayyim, består af de Ti Hellige Sephiroth arrangeret i et specielt mønster og forbundet gennem linjer, der kaldes Sepher Jetzirahs Toogtredive Veje eller Guddommelige Emanationer. Tæller vi efter ser vi, at der kun er toogtyve veje på Livets Træ, men de gamle rabbinere regnede de Ti Sephiroth som veje. Således er Sepher Jetzirahs første ti veje tillagt de Ti Sephiroth og de toogtyve følgende de egentlige Veje. Det hebraiske alfabets toogtyve bogstaver kan således forbindes med Vejene. De er endvidere knyttet til de toogtyve trumfer i Tarot, Atums eller Thoths boliger.

Kabbalisterne placerede også Dyrekredsens tegn, planeterne og elementerne på Træets Veje, tilsammen udgør det treogtyve symboler. Men da vi, på det fysiske plan, selv er i elementet jord, forekommer dette symbol ikke på de Veje der fører til den usynlige verden. Hver Vej forbinder to af Sephirotherne og vi kan kun forstå dens betydning ved at medtage naturen af de på Træet sammenknyttede Sfærer. Men en Sephirah kan ikke forståes på et enkelt plan, den har en firefoldig natur. Kabbalisterne siger der er fire verdener.

Atziluth, Den Oprindelige verden eller Emanationernes Verden, Den Guddommelige verden.

Briah, Skabelsens Verden, også kaldet Kursiya, Tronernes Verden.

Yetzirah, Formeringens og Englenes Verden.

Assiah, Handlingens Verden, Den Materielle Verden.

De ti hellige Sephiroth hævdes at have deres eget kontrapunkt med hver af kabbalisternes fire verdener. I den Atziluthiske Verden manifesteres de gennem Guds Ti Hellige Navne, (den store umanifesterede, som lader sig ane gennem tilværelsens Tre Negative Slør, der hænger bag Kronen), der i de hebraiske skrifter anvendes som betegnelse for gudeskikkelser. Man mener at kendskabet til deres sande betydning og de sfærer hvortil de hører gør det muligt at løse mange af Det Gamle Testamentes gåder.

I den Briatiske Verden manifesteres de guddommelige Emanationer gennem de Ti Mægtige Ærkeengle, hvis navne spiller en rolle i ceremoniel magi. Navnene må ifølge middelalderlig magi ikke ændres, da et bogstav også er et tal, og et navns tal har en vigtig betydning.

I den Jetziraiske Verden manifesteres de Guddommelige Emanationer gennem forskellige væsenstyper, der kaldes Englenes Hærskare.

Den Assaiske Verden udgør de lavere astrale og æteriske planer der tilsammen danner grundlaget for materien. På det fysiske plan manifesteres de Guddommelige Emanationer gennem de Ti Mundane Chakraer. Disse Ti Mundane Chakraer sammenlignes med de centre der eksistere i det menneskelige legeme. Disse Chakraer er Primum Mobile eller Første Hvirvler, Dyrekredsens sfære, de Syv Planeter og Elementerne taget under et - ti ialt.

tilbage

Copyright © 1997- Kraka.net