Wicca

Wicca er en livsfilosofi, der går ud på at leve i pagt med naturen og dyrke naturens guder og gudinder. Wicca tager sit udgangspunkt i   adskillige århundreders nedskrevne erfaringer fra forskellige folkeslags kloge koner og mænd, præster, helbredere og magikere. 

Wicca

At være heks benævnes undertiden som at være Wicca. Da dette område har sine helt egne regler, som ikke nødvendigvis er dækkende for hele hekseområdet vil jeg her prøve at forklare hvad jeg mener Wicca er.
Wicca er en løst organiseret naturbaseret religion. En Wicca tror på wicca og respekterer naturen og dens kræfter.
Nogle wiccans kalder sig hekse, andre gør ikke. Der er principelt ingen forskel på at være heks eller være wicca. For sidstnævnte er der dog nedskrevet nogle forskellige regler, ligesom der kan følges forskellige grene og traditioner indenfor wicca. Man kan sige at wicca er en delmængde af hele hekseområdet.


Generelt tror wiccaner på det samme som andre hekse, der ikke kalder sig wiccaner. Eksempelvis med hensyn til guddyrkelsen så dyrker wiccaner som andre hekse mange forskellige dyre- og naturguder. Ubetinget mest populære er dog Guden og Gudinden. Ligeledes tror wiccaner, som andre hekse, på at alt hvad vi gør og sender ud kommer trefoldt tilbage, så hvis du gør noget godt, så kommer det tilbage til dig, og ligeså hvis du gør noget dårligt. Måske det er derfor hekse generelt ikke er meget for at lave besværgelser !
Wicca er ikke en forening, kult eller et hemmeligt broderskab og der er i de fleste udformninger ikke nogle specielle faser eller ritualer, der skal gennemgås hverken ved optagelsen eller i hverdagen.

Nogle traditioner kræver dog at man skal være indviet, efter et hvis stykke tid som "lærling" inden for deres bestemte tradition. Man skal ikke have specielle evner for at være wicca/heks. Wiccaner/hekse deler den udbredte opfattelse indenfor den spirituelle verden at alle mennesker har "evnerne", nogle er bare ikke bevidste om dem.


Nogle wiccaner/hekse tror på reinkarnation, andre gør ikke. Man benævner en person, der praktisere Wicca for en Wiccan/Wiccaner, uanset køn. Pentagrammet er et vigtigt symbol for Wicca. Af dets fem spidser symboliserer de fire verdenshjørner/de fire elementer og den sidste spids symboliser sjælen/naturen. Pentagrammet må ikke forveksles med Jødestjernen, der har seks spidser. Wicca bruger det opadvendte Pentagram. Det nedadvendte pentagram, som  satanisterne bruger symbolisere elementernes dominans over ånden.

Ye Wiccan Rede

1)Adlyde de love der er givet dig, ophold dig i perfekt kærlighed og tillid.

2) Lev og lad leve, giv og tag i lige mål, misbrug ingen.

3) Lav en tredobbelt cirkel omkring dig, hvis mørket kommer.

4) For at binde dine formularers styrke, udtalt dem  med rytme.

5) Se med blide øjne, rør med blide hænder, tal lidt og lyt meget.

6) Under den voksende måne skal I synge de ord der er jer givet.

7) Under den aftagen måne mes de runer der afviser.

8) Når månegudinden er ny, ær hende to gange i hver bøn.

9) Når månen er på sit højeste, er det tid at fremføre dine drømme mål.

10) Når nordenvinden kommer, lås din dør og beskyt den med et segl.

11) Når søndervinden kommer, er tiden for kærlighed.

12) Når vestenvinden kommer, vil sjæle fra de døde ikke kunne finde ro.

13) Når østenvinden kommer, bringer det nyt, vær parat til fest.

14) Ni sorter af træ må bruges som brænde, noget hurtigt, noget langsomt.

15) Hylden er gudindens træ, forbandet være den, der brænder det.

16) Når livets hjul begynder at dreje, så vil dit liv begynde sin færd.

17) Når livets hjul er midtvejs, bring dit offer til at ære guden der regerer.

18) Beskyt naturen, velsignet af gudinden.

19) Over vand der ej står stille, kan du der sandheden finde.

20) Når andre vil bestemme over dit liv, lad ham aldrig se det du skrev.

21) Den der ej give respekt til livets træ, kan ikke stoles på.

22) Vær velsignet når i mødes og igen når i går, det giver glæde i dit hjerte.

23) Husk den trefoldige lov, tre gange bortvist er tre gang godt.

24) Når dårlige tiden viser sig, bind da lyset på din pande.

25) Sandhed og kærlighed går hånd i hånd, bryder du den ene, mister du den anden.

26) Kun når lyset er i dit hjerte og sjæl, udfør hvad du har vilje til.

 

 

Wiccas tegn og symboler:

Ligesom kristne bruger korset og fisken som deres hellige symbolder og jøderne bruger davidsstjernen, har wicca også sine hellige tegn og symboler, som står for Ånden. Det mest misforståede symbol er femstjernen også kendt som pentagrammet. Et pentagram er en femtakket stjerne, hvor den ene tak peger lige i vejret. Omkring stjernen er en cirkel.
Pentagrammet står for jorden, luften, ilden, vandet og den menneskelige ånd omgivet af Åndens uendelige kærlighed (cirklen). Hekse bærer ofte dette symbol for at beskytte sig og som bekræftelse på deres tro, men oftest vil dette ikke bæres synligt. Vi har ikke brug for at vise os frem.

Et andet sombol er "Den hellige Spiral" - et gammelt symbol, der står for den guddommelige energi-dans i heksens verden. Når den tegnes med uret, bringer den hellige spiral tingene til dig; hvis den tegnes mod uret, så skubber den hellige spiral negative energier bort fra dig. Spiralen symboliserer også vores ældgamle indre rejse, for hvis vi ikke kender os selv, kan vi heller ikke søge at få at vide, hvad der befinder sig uden for os. Wiccaudøvere har ofte glæde af den rituelle spiraldans, som bekræfter vores tro på livets fortsættelse gennem dobbeltspiralens mønster.

Det ligearmede kors repræsenterer et andet kraftigt magisk symbol. Dette kors står for mange begreber - de 4 årstider, de 4 verdenshjørner, de 4 ærkeengle, de 4 vinde osv. Tegnet i luften eller på papir oppe fra og ned og fra højre mod venstre med højre hånd, symboliserer det healende energier. Tegnet oppe fra og ned og fra venstre mod højre med venstre hånd betyder det, at man jager negative energiver væk. Wiccaudøveren (heksen) bruger også dette ligearmede kors til at forsegle et magisk arbejde, således at negativ energier ikke kan vende magi-udøverens positive indsats til det modsatte.

Gudindens symbol(fuldmånen i midten og 2 halvmåner på siderne) betegner den feminine side af Ånden, kvindens mysterium og healing af det guddommelige. Hekse bruger dette symbol til at forbinde sig med det guddommeligt feminine og bærer billedet for at bekende deres tro på gudinden.

 

Læs mere om Hekse

Copyright © 1997- Kraka.net